Våra tjänster

OVK

Skall utföras var 3:e alt 6:e år.
gäller ej 1-2 familjs fastigheter 

.
 

Optimering energi

 

Injustering

 • Värme
 • Ventilation

Energideklaration/kartläggning/utredning.
Energieffektivisering.


 

Besiktning 

 • Entreprenad
 • OVK
 • Energi
 • Radon
 • Klimat

Utredningar

 • Sjuka hus
 • Energieffektivisering
 • Ventilation
 • Värme & varmvatten

RADON

Mätning och utredning
 

Underhållsplaner

Upprättar underhållsplan till fastigheter
 

Service 

På värme och ventilationsanläggningar.

Även felsökning