INIS Driftteknik AB                        


Certifierad OVK, energiexpert, radon & VVS-konsult i Norrland.
Ring oss: Ingemar 070-655 27 10 eller Madde 073-801 23 86
Gällivare: Melvin  073-801 23 912023-04-25 OVK åt Sv, kyrkan i Gällivare församling
2023-03-01 Melvin Isaksson börjat åt oss.
2022-12-01 Flyttar vi till nya lokaler i Gällivare
2022-11-08 Har fått OVK avtalet med Luleå kommun
2022-11-02 Top bostäder & Gällivare kommun förlänger avtalet OVK tom 2024-03-15
2022-09-06 Vi kommer erbjuda energieffektiviseringar, speciellt när energipriser skenar.
2022-09-01 Vi är sponsorer till Luleå Hockey och BC Luleå säsongen 2022-2023
2022-08-08 Vi har högt tryck på energideklarationer.
2022-03-01 Vi kommer att erbjuda service tjänster inom ventilation, värme & energi.
                      Vi kan behöva förstärkning, så ni kan kontakta Ingemar om Ni är intresserad.
2022-03-01 Fortsatt förtroende gällande OVK åt LKAB Vitåfors
2022-01-15 OVK Maja Beskow i Umeå
2022-01-30 Vi har fått avtalet gällande OVK åt TOP Bostäder AB under 2022

2021-09-20 Har vi fått förstärkning i Gällivare. Madde Isaksson Har börjat som drifttekniker.
Hon kommer att utföra mätningar, service mm
2021-03-05 Energiutredning åt NP3 Gällivare

2021-02-05 Vi har fått avtalet gällande OVK åt Gällivare kommun under 2021
2021-02-05 Vi har fått avtalet gällande OVK åt TOP Bostäder AB under 2021
2021-01-01 OVK åt Umeå kommun samt upprätta driftkort
2021-01-28 Avtal med LKAB Vitåfors gällande FLT och kontroll dragskåp
2020-09-01 Energideklarationer åt Gällivare kommun


OVK

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.


Kontroll intervallen är 3 alt 6 år

Energideklaration

Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett hus när det används. Energideklarationen är bland annat till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Man kan då använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. Även den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration.


ENERGIUTREDNING:
Utför förslag på energieffektiviseringar med pay-off tid eller LCC.
man anpassar till kundens kalkylränta dvs hur lång tid besparingen skall vara återbetald.

Radon

Till största delen kommer strålningen från radioaktiva ämnen i världsrymden, marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet samt den egna kroppen. De flesta människor får den största stråldosen av radon i bostaden. Denna radonhalt kan vara så hög att den behöver sänkas för att inte utgöra en risk för hälsan. Radongas mäts i becquerel per kubikmeter (Bq/m3) luft. Radongashalten uppskattas vara cirka 100 Bq/m3 i genomsnitt i svenska bostäder, något högre i småhus och något lägre i flerbostadshus. I den här broschyren finns information om de vanligaste metoderna att sänka radonhalten i befintliga hus. Vi vill också ge några tips om förebyggande åtgärder till den som ska bygga nytt hus.

VVS konstruktioner

Förutom konstruktioner utförs entreprenad besiktningar.
Driftkort (funktionsbeskrivning)

Service & installationer 

Ventilation. värme, kyla , styr och regler och el

Allmänt underhåll

FLT Trycksatta anordningar
Kontroll dragskåp.
Upprättar underhållsplaner

VVS-ingenjör med åratals erfarenhet

Ingemar Isaksson

Har erfarenhet med stora och komplexa fastigheter 

Kundreferenser

OVK, energideklarationer och energikartläggning åt  Västerbottens VLL


Konstruktioner. utredningatr och OVK åt LKAB Kiruna, Svappavaara och Malmberget


EPC & OVK besiktning åt Umeå kommun

Ulf Larsson
Energiingenjör
Umeå kommun

Låt oss hjälpa er med era fastigheter och installationer